Forum OSKKO - wątek

TEMAT: rozpoczecie stażu
strony: [ 1 ]
fredi09-12-2002 08:43:49   [#01]
Czy można ro0zpocząć staż nie mając uprawnień pedagogicznych?
Ewa z Rz09-12-2002 10:47:44   [#02]

Można

Do rozpoczęcia stażu jest tylko potrzebne zatrudnienie na stanowisku n-la w wymiarze (łącznie) nie mniejszym niż pół etatu, posiadanie któregokolwiek stopnia awansu zawodowego i... nic więcej!

Wszelkie wymagania zaczynają sie dopiero z chwilą ubiegania sie o kolejny stopień awansu.

fredi09-12-2002 13:36:57   [#03]
dzięki
zdzisław10-12-2002 21:42:35   [#04]

stażysta

Jescze inne pytanko.

Czy po ostatniej nowelizacji przepisów o awansach nauczyciel może rozpocząć staż na kontraktowego nie będąc zatrudnionym w danej szkole do końca roku szkolnego? Zastępuje innego nauczyciela.
Pamietam onegdaj kończyła u mnie staż nauczycielka, która rozpoczęła jego odbywanie w innej szkole.

fredi10-12-2002 22:33:45   [#05]

chyba może ale bez gwarancji ukończenia.

na własne ryzyko, moze jej to ztrudnienie przedłuzysz?

Z drugiej strony zatwierdzając plan rozwoju stwierdzasz, że zapewnisz jej warunki realuizacji p-lanu

Ewa z Rz11-12-2002 11:18:36   [#06]

Oczywiście, że na własne ryzyko...

A plan szczegółowy pisze tylko na okres zatrudnienia - resztę tylko ogólnie i zaznacza w planie, że zatudnienie jest na czas zamknięty...

Jeśli przerwa w zatrudnieniu będzie krótsza niż 3 m0ce to nawet stażu nie trzeba będzie przerywać. A gdy bedzie dłuższa niż 6 m-cy to trzeba będzie zaczynać od początku.

Ewa z Rz11-12-2002 11:19:46   [#07]

A i jeszcze...

Staż można rozpocząc TYLKO od 1 do 14 września - później trzeba czekać na nowy rok szkolny...
zdzisław11-12-2002 21:41:18   [#08]

???

Co może więc zrobić nauczyciel, któremu dyrektor odmówił rozpoczęcia stażu. W poprzednim roku nie mógł rozpocząć stażu, bo rozpoczął pracę po kilku tygodniach od rozpoczęcia roku szkolnego. A teraz nie stażuje, bo pracuje zastepując nauczycielkę nie do końca roku szkolnego.
joanka11-12-2002 21:44:44   [#09]
czekać na następny rok szkolny...
Ewa z Rz12-12-2002 01:46:32   [#10]

Nie miał prawa odmówić!

Dyrektor nie mógł odmówić - brak podstawy prawnej.

Mógł jedynie niezatwierdzic planu rozwoju zawodowego, ale JEDYNIE z przyczyn merytorycznych. Zatrudnienie na czas zamknięty, na krótszy okres niż okres stażu, do nich NIE należy!

Jeśli nauczyciel złożył wniosek o staż oraz plan rozwoju w terminie, to rozpoczął staż, a wszelkie tego typu działania dyrka, podlegają zaskarżeniu do organu prowadzącego lub KO (w zależności od kompetencji)

fredi12-12-2002 15:13:49   [#11]
a co jeżeli plan nie zostanie zatwierdzony do końca września?(dyrektor tego nie zrobi)
Ewa z Rz12-12-2002 15:33:54   [#12]

Pozostaje skarga na dyrka "piętro wyżej"...

A staż należy realizowac, bo takie działanie dyrka go nie wstrzymuje... Owszem, może on później napisac negatywną ocenę ale od niej przysługuje odwołanie.

Wymaga to dużo determinacji od n-la i nie jest łatwe, ale to jedyny sposób by niektórych dyrków czegoś nauczyć...

ElaM31-08-2005 21:14:11   [#13]
Podnosze ten wątek bo mam pytanie: Czy zatrudniając od 5 wrzesnia nauczyciela, będzie on mógł rozpocząć staż w tym roku szkolnym?
beera31-08-2005 21:25:33   [#14]

elu- będzie mogł rozpocząć staż

..........

stażysta a kończenie stażu..., czyli do #04 i 06

2. Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

Stażysta NIE MOŻE kontynować stażu w innej placowce.
Moze go zacząć z nadzieją, ze zatrudnienie w tej placówce ulegnie przedłużeniu, niestety nawet kolejne szybkie zatrudnienie w innej placowce nie daje mu mozliwosci kontynuowania stazu

beera31-08-2005 21:26:38   [#15]

o rany

to wątek z 2002 roku

:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

............................

ale elu- będzie mogł

zgredek31-08-2005 21:28:32   [#16]
Ela zaczęła od szukajki:-))))))))))))
Tadek01-09-2005 15:13:14   [#17]

data na wniosku

Jaki powinna być data na wniosku o rozpoczęcie stażu? czy sierpień 2005, czy data między 1 - 14 IX 2005 r.
Bas01-09-2005 16:30:45   [#18]

wydaje mi się

że tylko stażysta może złożyć plan do 14.09. a wniosek 1.09. Reszta "stopni" przychodzi z gotowym planem rozwoju i wnioskiem 1.09. Mylę się? Data wniosku nie ma znaczenia, ważne jest określenie terminu stażu na piśmie: od 1.09. do 31.05...
Zola01-09-2005 16:33:25   [#19]
stazysta do 20 września plan, inni do 14 wniosek i plan
fredi01-09-2005 16:40:24   [#20]

Moze go zacząć z nadzieją, ze zatrudnienie w tej placówce ulegnie przedłużeniu

 

a jeżeli w zatrudnieniu w tej placówce była przerwa ?

rzewa01-09-2005 19:57:50   [#21]

po kolei:

Tadek data na wniosku może być taka jaką n-l napisze, liczy się data wpływu wniosku do dyra - jest to data rozpoczęcia stażu. Wobec tego nie może być późniejsza niź 14 września.

bas - w związku z powyższym data wniosku ma zanczenie, a termin zlożwenia planu rozwoju powinien być określony przez dyrka, jednakowy dla wszystkich.

Fredi - jeśli zatrudnienie stażyście się przerwie, traci zrealizowany staż - musi wszystko zaczynac od początku.

Iva01-09-2005 20:07:08   [#22]
Czy nauczyciel kształcenia zintegrowanego zatrudniony w zerówce może  rozpocząć staż? Do tej pory wydawało mi się, że dyplom kształcenia zintegrowanego daje kwalifikacje i do zerówki, teraz po różnych rozmowach mam wątpliwości. Jest tyle różnych nazw specjalności np. pedagogika wczesnoszkona, nauczanie początkowe ...
bogna01-09-2005 22:29:45   [#23]

liczy się data wpływu wniosku do dyra

a jeśli wyśle pocztą?

lawenda01-09-2005 22:53:10   [#24]

fredi

Na koniec stazu musisz miec uprawnienia wszelkiego typu... - to moje zdanie... :-)))
rzewa02-09-2005 07:16:03   [#25]

bogna

to wtedy data stempla pocztowego - KPA ;-)
bogna02-09-2005 10:18:59   [#26]

niby tak, ale....

mam jakiś cień wątpliwości ;-)

fredi03-09-2005 15:42:46   [#27]

Nauczyciel odbywa staż i do 20.08.2005 nie uzyskał uprawnień pedagogicznych. (zatrudnieni od 6.09. do 20.08)

czy teraz od 1.09 może kontynuować staż czy rozpoczyna nowy ?

rzewa03-09-2005 20:46:02   [#28]
może kontynuować, o ile będzie miał przedlużoną umowę o pracę (ew. zawarta nową, ale w tej samej placówce co dotychczas)
bogna03-09-2005 20:56:07   [#29]

no nie wiem

tu tak jakby nie był spełniony warunek

art.10. 2. Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, z zastrzeżeniem ust. 3, i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny

fredi14-09-2005 15:33:49   [#30]
jezeli mianowany złozy wniosek 14.09 to do kiedy trwa staż ?
rzewa14-09-2005 16:09:54   [#31]
do 13 czerwca
zgredek14-09-2005 17:03:16   [#32]

a nie 14 czerwca?

kpa:

Art. 57. 

§ 3. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

rzewa14-09-2005 17:48:01   [#33]

zgredku

13 czerwca jest ostatnim dniem stażu, gdyż pierwszy dzień to 14 września
zgredek14-09-2005 18:05:12   [#34]

no właśnie

początkowy dzień 14 - koniec z upływem 14

coś źle rozumiem?

rzewa14-09-2005 18:16:40   [#35]

jak pierwszy dzień to 14, to ostatni będzie 13 gdyż staż trwa x lat i 9 miesięcy - 14 czerwca byłoby 9 m-cy i jeden dzień.

Tak dokładnie z KPA, to należałoby policzyć 9x30 dni=270 dni i do daty 13 września dodać 270 dni, gdyż jeśli bieg terminu nie zaczyna się pierwszego dnia m-ca, nie musi kończyć się ostatniego dnia m-ca (tak jak w przypadku rozpoczynania stażu 1 września - koniec 31 maja), tylko termin liczony w miesiącach należy przeliczyć w myśl zasady, że miesiąc to 30 dni i ustalamy datę licząc dni. W ten sposób wyjdzie data zakończenia deko wcześniej, ale jak liczyć tak jak napisałam, to nikt się nie przyczepi i nie będzie trzeba tłumaczyć... ;-))

GMR14-09-2005 18:36:26   [#36]

po kolei: (bis)

W/g mnie;
stażysta ma czas do 14 września na złożenie planu i od chwili złożenia (tj. daty wpływu) rozpoczyna staż;
pozostali składają wniosek i plan przed rozpoczeciem roku szkolnego.
Pytanie: co zrobić jeżeli stażysta nie złoży planu: czy zwolnić, bo został zatrudniony w celu odbycia planu?
bogna14-09-2005 18:42:15   [#37]

tak jak napisał(a) zgredek

wg kpa terminy określone w latach - liczy się w latach,

terminy określone w miesiącach - liczy się w miesiacach,

nie można tego przeliczać na dni,

bo tylko terminy określone w dniach - liczy się w dniach ;-)

bogna14-09-2005 18:48:27   [#38]

Art. 57. § 1. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.

§ 2. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu.

§ 3. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

§ 4. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

§ 5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono w polskim urzędzie konsularnym. Termin uważa się za zachowany również w przypadku, gdy przed jego upływem żołnierz lub członek załogi statku morskiego złożył je w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku, a także gdy osoba pozbawiona wolności złożyła pismo w administracji zakładu karnego.

AnJa14-09-2005 18:59:54   [#39]
no włąsnie, psze państwa:

co z tym nauczycielem-stażystą, co nie złozy planu?

pytam hipotetycznie, bo stażysty dawno nie widziałem żadnego, ale wiedzieć lubię na przykładach innych
rzewa14-09-2005 19:01:16   [#40]

bogna

wiem to, ale...

jeśliby w tym wypadku trzymać się tego literalnie, koniec stażu n-la, który nie rozpoczął go 1 września tylko parę dni później (a nawet jeden dzień) wypadałby 30 czerwca... :-(

Lecz uważam, że tak jak napisałam będzie prawidłowo z uwagi na art 9d ust 5 KN, gdzie należy przedłużać staż nie o miesiące a o dni -> istotna jest zatem długość stażu w dniach. A określenie czasu jego trwania w latach i m-cach jest takie z uwagi na czytekność i wygodę stosowania przepisu.

bogna14-09-2005 19:43:23   [#41]

rzewo

nie zgadzam się z tobą,

dla mnie kpa to świętość ;-)))))

której nie naginam do literalnego lub nieliteralnego czytania KN.

zgredek14-09-2005 23:16:06   [#42]

a teraz to mi się nasunęło coś takiego:

rok, miesiąc, dzień

niby wszystko zostało już określone w tym naszym prawo..... państwie

znaczy - zdefiniowane

a połączenie: lata i miesiące?

przecież kpa nie określa jak się to ma do lat i miesięcy...

KN - określa w latach i miesiącach- rozumiecie o co mi chodzi?

nie ważny jest jeden dzień - lepiej dodać niż odjąć - ale kiedy?

przecież taki jeden dzień to może mieć wpływ na te kilka lat stażu...........

zgredek15-09-2005 00:27:51   [#43]

według kpa staż kończy się 1 czerwca - taki normalnie zaczęty 1 września

tak czy nie?

czyli wszystkie, które zakończono 31 maja należałoby... unieważnić?

tak czy nie?

bogna15-09-2005 01:07:43   [#44]

tak? - chyba tak,

a jeżeli 1 czerwca to niedziela - wtedy staż kończy się 2 czerwca? ;-)

bogna15-09-2005 01:35:05   [#45]

do GMR - [#36]

nauczyciel stażysta ma czas na plan rozwoju do 20.9. (albo - zgodnie z rozważaniami zgredka do 21.9.)

ale nie oznacza to, że dopiero od momentu złożenia planu rozwoju rozpoczyna staż.

rozp. MENiS dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli(Dz. U. Nr 260, poz. 2593)

§ 3. 1. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

2. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załączają do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.

Marek Pleśniar15-09-2005 01:43:21   [#46]

spać marsz!

;-)

GMR15-09-2005 17:27:53   [#47]

do: bogna [#44]

to rozumiem, ale co zrobić, jeżeli nie złoży również do 20, ani nigdy?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]