Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zatrudnienie rodziny
strony: [ 1 ]
Jasiu01-04-2005 12:30:27   [#01]

Mam dwa pytania

1. Czy można zatrudnić rodziną (np. żonę) na stanowisku nauczyciela na kilka godzin jeżeli nie mam innego nauczyciela w szkole z kwalifikacjami?

2. Gdzie znajdę ostatnie rozporządzenie o kwalifikacjach nauczycieli?

proszę pomocy!!!!!!

zgredek01-04-2005 12:32:22   [#02]

tu szukaj:

http://prawo.vulcan.pl/kalend1.asp?qindrodzaj=7&qmsc=0

Elka Budzińska01-04-2005 13:47:08   [#03]
Żonę możesz zatrudnić ale tylko jako nauczyciela. Nie wolno Ci zatrudnić członka rodziny na innym stanowisku (ustawa o pracownikach samorządowych). A ostatnie aktualne rozporządzenie dotyczące kwalifikacji znajdziesz w Dz.U. z 2002 Nr 155, poz.1288.
Tomasz Osiński01-04-2005 14:26:30   [#04]
Żonę i dzieci można zatrudniać na stanowisku nauczyciela. Nie wolno na stanowiskach administracyjno-finansowych np. księgowego, sekretarza szkoły, kier. administacyjno-gospodarczego itp.
janzg01-04-2005 15:48:00   [#05]

chyba nie do końca masz rację:

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 10 stycznia 2003 r. I PK 84/2002

Jurysta 2003/6 str. 28

Nie będący nauczycielem pracownik szkoły specjalnej, funkcjonującej w systemie oświaty, chociaż zakładanej, prowadzonej i finansowanej przez powiat wykonujący publiczne zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej, nie ma statusu pracownika samorządowego w rozumieniu art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zm.), ale jest pracownikiem oświaty.

Ajcila01-04-2005 18:20:38   [#06]
A czy można siostrę np na stanowisku pomocy wychowawczej?
Dorota K01-04-2005 19:08:06   [#07]
w Łodzi nie mógłbyś.
urzędniczka04-04-2005 15:14:41   [#08]
Teoretycznie tak, ale jeżeli jesteś kierownikiem gminnej jednostki organizacyjnej, to masz obowiązek poinformowania wójta (burmistrza, prezydenta) gminy o fakcie zatrudnienia małżonka, rodzeństwa lub innych zstępnych i wstępnych, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu  zatrudnienia ( art.24j ustawy o samorządzie gminnym).
Tomasz Osiński04-04-2005 17:47:47   [#09]
janzg - zwróć uwagę, że w cytowanym tekście mowa jest o pracownikach szkoły specjalnej
janzg04-04-2005 20:57:23   [#10]

Tomaszu Osiński

a czym się różni "szkoła specjalna" od innej "szkoły" dla OP funkcjonującej w systemie oświaty ???

---------------------

gosieńko - jako ekspert w tej kwestii:

czy widzisz jakąś różnicę ??

Macia06-04-2005 13:40:24   [#11]

czy mogę zatrudnić

na stanowisku prac. obsługi siostrzenicę męża i informowac o tym burmistrza?
Macia09-04-2005 19:02:41   [#12]

podnosze wątek

jak myslicie?
AnJa09-04-2005 19:18:50   [#13]
W takim oświadczeniu, co o działalności gospodarczej się składa określono pokrewieństwa, do których trzeba się przyznąc: małżonek, nasze rodzeństwo, rodzice, chyba też teściowie i rodzeństwo męża.
Siostrzenica męża to nie rodzina - więc możesz i nie musisz pytać.
Macia09-04-2005 19:38:12   [#14]

dzięki

odetchnełam bo juz ja zatrudniłam.
AnJa09-04-2005 19:41:38   [#15]
Co nie znaczy, że jakiś radny się po Tobie przy okazji nie przejedzie nepotyzm zarzucając.
Marek Pleśniar09-04-2005 20:31:37   [#16]

przejedzie

opozycyjny - na bank

Tomasz Osiński10-04-2005 10:20:56   [#17]
janzg! W cytowanym wyroku Sądu mowa jest o szkołach prowadzonych przez samorząd powiatowy - a ten prowadzi szkoły ponadgimnazjalne oraz szkolnictwo specjalne. Sądzę więc, że sprawa nie dotyczy pracowników szkół podstawowych i gmnazjów. Wyrok mówi wyraźnie o pracownikach szkół specjalnych, a więć specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych i szkół specjalnych... Nie ma tu mowy o pracownikach szkół ponadgimnazjalnych, podstawowych i gimnazjów.
Macia10-04-2005 18:05:43   [#18]

co do przejechania

to nie wątpię że tak będzie. A pretekst zawsze sie znajdzie jak nie ten to inny.
Zwojka15-10-2007 15:43:38   [#19]

można czy nie?

bardzo mnie to interesuje. Czy dyrektor może zatrudnić członka rodziny jako nauczyciela? Proszę o pp:-)
ewa15-10-2007 16:04:50   [#20]

janzg

wyrok jest z 2003r.  od tamtej pory zmienił sie stan prawny, obecnie pracownicy adm i obsługi, to pracownicy samorządowi zgodnie z art 5d oso

Art. 5d. Status prawny pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określają przepisy o pracownikach samorządowych.
--------------------------------------------
Zwojka
nauczyciela może zatrudnić, nauczyciel podlega pod KN i to jest pp ;-)
Andrzej z G15-10-2007 16:57:40   [#21]

U nas nie.

Nauczyciela również nie. Interpretują, że oświata samorządowa.
ewa15-10-2007 17:39:00   [#22]
na podstawie art.1a ustawy, ustawa o pracownikach samorządowych nie dotyczy n-li
no ale...
z interpretacją dyskutować nie będę ;-)
Misza16-10-2007 13:52:49   [#23]
Przez ostatnich 14 lat byłam zatrudniona jako sekretarz a zatrudniała mnie moja teściowa. Synowa to nie rodzina bo nikt się nie czepiał. A swoją drogą pracował ktoś z was z teściową?
AnJa16-10-2007 13:56:35   [#24]
chyba to łatwiejsze niż zamieszkiwanie wspólne jednak
Misza16-10-2007 13:59:05   [#25]
Tak bardzo się nie różni, wiecej czasu przebywalyśmy ze sobą niż z mężami.
AnJa16-10-2007 14:00:47   [#26]
farciarze ci męzowie
Misza16-10-2007 14:39:51   [#27]
A mężowie przebywali więcej czasu ze sobą bo też razem pracowali.
DYREK16-10-2007 15:46:04   [#28]

pracownicy niepedagogiczni:

Zgodnie art. 6 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. ),małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub stosunku powinowactwa pierwszego stopnia i przysposobienia, opieki lub kurateli – nie mogą być zatrudnieni u pracodawców samorządowych, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej

DYREK16-10-2007 15:48:25   [#29]
Żona dyrektora szkoły nauczycielką
Dorota Bąbiak Kowalska   
sobota, 24 marzec 2007

Czy dyrektor szkoły może zatrudniać w szkole, która mu podlega, swoją córkę, matkę lub żonę jako nauczycielki na zastępstwa?

Ustawa z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: DzU 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm., ) określa status prawny pracowników zatrudnionych m.in. w urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych (art. 1 pkt 3 ups). Przepis art. 6 ups stanowi, że małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub stosunku powinowactwa pierwszego stopnia i przysposobienia, opieki lub kurateli nie mogą być zatrudnieni u pracodawców samorządowych, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej. Jednak przepis art. 1a ups stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do pracowników jednostek, któr ych status prawny określają odrębne przepisy. Zgodnie z powołanym przepisem, choć zasadniczo wszystkie osoby zatrudnione w jednostkach wyliczonych w art. 1 są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacji ups, jednak nie dotyczy to pracowników tych jednostek, których status prawny określają normy odrębne (np. pracowników podlegających samorządowi terytorialnemu szkół, instytucji kultury itp.). Natomiast ponieważ status nauczycieli reguluje ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity DzU z 2003 r. nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), to nie ma przeszkód, aby dyrektor szkoły w podległej mu jednostce zatrudniał na stanowisku nauczyciela (czy to na pełen etat czy też na zastępstwo) kogoś ze swojej rodziny.

z: http://www.wspolnota.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=602&Itemid=

Aludrok16-10-2007 22:06:02   [#30]
Czy  dyrektor może zatrudnić na stanowisku   kierownika admistracji lub kierownika gospodarczego  swoja córkę?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]