<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Zapraszamy na kolejne szkolenie OSKKO przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli. Tym razem zajmiemy się bezpieczeństwem w szkole i przedszkolu.

Omówione zostaną m.in. zagadnienia:

  • zadania dyrektora, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych określone w prawie a odnoszące się do bezpieczeństwa,

  • bezpieczeństwo i higiena dzieci, uczniów i osób pracujących w przedszkolu/szkole,

  • wyjścia i wycieczki,

  • bezpieczeństwo sanitarne,

  • dbałość o stan techniczny budynków i otoczenia,

  • zadania związane z ochroną przeciwpożarową budynków,

  • stopnie alarmowe i związane z tym zasady funkcjonowania m.in. placówek oświatowych,

  • dokumentacja związana z bhp.

W materiałach znajdą się przykładowe dokumenty, m.in. sprawozdanie z ewakuacji, regulamin świetlicy szkolnej, zasady odbierania dzieci ze świetlicy, przykładowe zapisy w rejestrze wypadków, zakres obowiązków inspektora bhp, protokół kontroli warunków bhp, regulamin wycieczek szkolnych.

Prowadzący: Izabela Leśniewska – trener o ogólnopolskim doświadczeniu, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej, członek Zarządu OSKKO; Anna Zabielska - trener o ogólnopolskim doświadczeniu, wieloletni dyrektor przedszkola, członek Zarządu OSKKO.

Materiały szkoleniowe i nagranie spotkania zostaną udostępnione Uczestnikom w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt udziału w szkoleniu, dostępu do nagrania oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 110 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 2 godzin.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl