<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szkolenie odbyło się 20 października 2022.

Stan prawny na 19 października 2022.

 

Zapraszamy do zamówienia dostępu do nagrania z webinarium wraz z materiałami szkoleniowymi.

Seminarium OSKKO przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów, szczególnie początkujących, ale i tych doświadczonych, którzy już wiedzą, że muszą ciągle się uczyć.

Celem spotkania będzie uporządkowanie wiedzy nt. praw i obowiązków nauczyciela w relacji z dyrektorem. Odpowiemy sobie na pytania: "czego jako dyrektor muszę wymagać, co być może jest zbędne, jakie regulacje przydatne w tej konkretnej szkole mogę wprowadzać". Podczas spotkania zostaną przeanalizowane obowiązujące przepisy zawarte w różnych aktach prawnych dotyczące pracy/zadań/uprawnień nauczyciela.

Poruszone zostaną m.in. zagadnienia:
• zadania i odpowiedzialności wynikające z prawa pracy,
• odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna,
• czas pracy nauczyciela,
• urlopy, uprawnienia socjalne,
• bhp a praca nauczycieli,
• obowiązki i zadania związane z realizacją funkcji dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, m.in. przykładowe zakresy zadań nauczycieli, dokumenty związane z karą porządkową, przykład pisma dotyczącego zawieszenia nauczyciela, zgoda na godziny ponadwymiarowe, wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Prowadzący: Izabela Leśniewska – trener o ogólnopolskim doświadczeniu, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej, członek Zarządu OSKKO; Ryszard Sikora - trener, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej, członek Komisji Rewizyjnej OSKKO

Materiały szkoleniowe i nagranie spotkania zostaną udostępnione Uczestnikom w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt udziału w szkoleniu, dostępu do nagrania oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 110 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 2 godzin.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl