<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szkolenie odbyło się 25 maja 2023.

Zapraszamy do zamówienia dostępu do nagrania
z webinarium wraz z materiałami szkoleniowymi.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów, praktyków zarządzania oświatą na szkolenie online.

Webinarium poprowadzą Ryszard Sikora i Izabela Leśniewska.

Zajmiemy się następującymi zagadnieniami:

  • analiza podstaw prawnych związanych ze świadczeniami socjalnymi i praktyka zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;

  • tworzenie Funduszu;

  • gospodarowanie ZFŚS, w tym m.in. udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej, świadczenia urlopowe, dofinansowanie różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, zasady udzielania pomocy mieszkaniowej w formie zwrotnej (pożyczek);

  • osoby uprawnione do korzystania z Funduszu;

  • tworzenie regulaminu ZFŚS, zmiany w regulaminie, prowadzenie dokumentacji, przetwarzanie danych osobowych;

  • Komisja Socjalna – tworzyć czy nie?

  • kompetencje pracodawcy i przedstawicieli załogi w sferze działalności socjalnej.

Uczestnicy otrzymają m.in. przykładowe dokumenty w formie elektronicznej: prezentację zawierającą kompendium wiedzy na temat ZFŚS, przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS, w tym propozycje zapisów dotyczących osób uprawnionych, listę świadczeń podlegających opodatkowaniu – przykłady, przykładowe druki wykorzystywane w szkolnej praktyce zarządzania ZFŚS.

Prowadzący są trenerami o doświadczeniu ogólnopolskim, wieloletnimi dyrektorami. Izabela Leśniewska jest członkiem Zarządu OSKKO, a Ryszard Sikora – szefem Komisji Rewizyjnej OSKKO.Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe prezentowane podczas dwóch części spotkania w formie elektronicznej oraz nagrania wideo obu spotkań.
Wystawimy także zaświadczenia.

Materiały szkoleniowe i nagranie spotkania zostaną udostępnione Uczestnikom w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Wystawimy także zaświadczenia.

Przypominamy, że osoby, dla których termin szkolenia na żywo nie jest dogodny, mogą również na nie się zapisać i skorzystać z nagrania, które wysyłamy najczęściej kilka godzin po spotkaniu.

Koszt udziału w szkoleniu, dostępu do nagrania oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 110 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 2 godzin.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl