Nauczyciele ukraińscy znający język polski, polscy znający język ukraiński. Dyrektorzy i społeczności szkolne, samorządowcy. Ogólnopolskie Stowarzyszenie kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) zaprasza poszukujących pracy i nauczycieli, potrzebnych w kształceniu przybyłych do Polski ukraińskich dzieci do wymiany informacji na naszej stronie.OSKKO, zrzeszające ok. 6000 dyrektorów szkół i przedszkoli, urzędników, nauczycieli będzie popularyzować Wasze zapytania, zgłaszane potrzeby. Mamy nadzieję, że pomożemy w ten sposób wielu nauczycielom, szkołom, uczniom. W tym celu założyliśmy grupę na Facebooku, gdzie nauczyciele mogą zgłaszać swoją gotowość do podjęcia pracy, a dyrektorzy zamieszczać informację o poszukiwanych nauczycielach.

Zgłaszajcie także inne, pokrewne potrzeby i pytania - postaramy się odpowiedzieć.

Drodzy Ukraińcy, życzymy wam i Waszej ojczyźnie pokoju, wolności, niepodległości.