SPIS TREŚCI

Stanowisko OSKKO ws. zmian w prawie oświatowym, owocujących centralizacją oświaty, naruszeniem idei partycypacji obywatelskiej i pomocniczości państwa, skierowane 30 listopada 2021 r. do posłów na Sejm.

Stanowisko OSKKO ws. rządowych założeń zmian w nadzorze pedagogicznym , owocujących centralizacją zarządzania oświatą, naruszeniem idei partycypacji obywatelskiej i pomocniczości państwa, uczycieniem szkoły publicznej - szkołą państwową.

Wspólny apel przeciw próbom centralizacji i upartyjnienia systemu edukacji w Polsce.

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich ws. planowanych zmian.
Konsultacja projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (UD227).

Protest pod kancelarią premiera (21.06.2021).

Informacja OSKKO dla mediów (22.06.2021).
Stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej (8.07.2021).

Stanowisko Stowarzyszenia Dyrektorów Wrocławskich Szkół Podstawowych (15.07.2021).

 


Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) ws. zmian w prawie oświatowym owocujących centralizacją zarządzania oświatą, naruszeniem idei partycypacji obywatelskiej i pomocniczości państwa.  

Dotyczy: projektów – druki nr: UD228, UD227: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

przejdź na stronę stanowiska OSKKO >>>
 


Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) ws. rządowych założeń zmian w nadzorze pedagogicznym, owocujących centralizacją zarządzania oświatą, naruszeniem idei partycypacji obywatelskiej i pomocniczości państwa, uczynieniem szkoły publicznej – szkołą państwową.  

Dotyczy: projektów z Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, numer projektu: UD228, UD227: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. [Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu MEiN; Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu - Dariusz Piontkowski Sekretarz Stanu; Planowany termin przyjęcia projektu przez RM - II kwartał 2021 r.]

Nawiązuje też do projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.

przejdź na stronę stanowiska OSKKO >>>
 


Przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Nauczycielstwa Polskiego, ale też reprezentanci rodziców, uczniów, szkół niepublicznych i organizacji społecznych podpisali się pod apelem przeciw próbom centralizacji i upartyjnienia systemu edukacji w Polsce.


Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich ws. planowanych zmian

Rzecznik Praw Obywatelskich jest zaniepokojony projektem nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, który może doprowadzić do znaczącej przebudowy ustroju szkolnego  (projekt nr UD227). Przedstawiając min. Przemysławowi Czarnkowi swe krytyczne uwagi, RPO apeluje o odstąpienie od prac nad tymi zmianami.

Rzecznik dostrzega skalę protestu środowisk oświatowych wobec nich. Po niezwykle trudnym roku pandemii, kiedy szkoły musiały zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, zasługują one na życzliwe podejście oraz spokój, sprzyjający refleksji nad pożądanym kierunkiem zmian. A celem powinna być szkoła bardziej demokratyczna, kreatywna, odważna w działaniach i przyjazna wszystkim pracującym na rzecz poprawy jakości nauczania.

Pobierz stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich (PDF)


OSKKO zostało poproszone przez MEiN o zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy -
Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (UD227):

 Treść projektu ustawy

 Uzasadnienie

 Ocena Skutków Regulacji

 

 


Protest pod kancelarią premiera (21.06.2021)


Przedstawiciele samorządów, uczniowie, rodzice, organizacje nauczycielskie i społeczne sprzeciwiają się rządowym planom zmian w oświacie, które grożą centralizacją systemu edukacji. Projekt nowelizacji zakłada, że kontrolę nad szkołami przejmą kuratoria oświaty. To one będą miały decydujący wpływ na wybór i odwołanie dyrektorów placówek, ofertę zajęć edukacyjnych, a nawet likwidację szkół.

Pod apelem przeciw próbom centralizacji i upartyjnienia systemu edukacji w Polsce podpisują się organizacje samorządowe (Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich), przedstawiciele środowiska nauczycielskiego (Związek Nauczycielstwa Polskiego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty), reprezentanci rodziców, uczniów, szkół niepublicznych oraz organizacji społecznych.

Marek Pleśniar, dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, dodaje:

Teraz prawo nakazuje osiągnięcie porozumienia kuratora z organem prowadzącym, czyli najczęściej z wójtem lub z burmistrzem czy prezydentem miasta. Nie zgadzamy się na zaburzenie dotychczasowej równowagi władzy samorządowej i władzy centralnej, wobec kluczowego w szkole stanowiska dyrektora szkoły. To zerwanie umowy zawartej przez społeczeństwo z władzą podczas reformy samorządowej i przejęcia szkół przez samorządy u progu transformacji ustrojowej Polski.

pełna informacja nt. protestu >>>


Informacja OSKKO dla mediów (22.06.2021)


OSKKO protestuje przeciw niespotykanym w polskim prawodawstwie, w całej jego historii, próbom wprowadzenia do szkół prawa karnego jako elementu nadzoru pedagogicznego.

Powierzenie urzędnikom kuratoryjnym zadania śledzenia, monitorowania działań szkoły w celu ukarania dyrektora więzieniem za nieprawidłowe wykonywanie pracy zawodowej jest zarówno niezgodne z prawem jak i zupełnie zbędne. Za przestępstwa wszyscy, w tym nauczyciele i dyrektorzy są poddani działaniu prawa karnego, niewchodzącego w obszar badania jakości pracy szkoły. Za błędy i niedociągnięcia zawodowe - stosuje się dziś kary porządkowe, postępowanie dyscyplinarne, ocenianie pracy - z pozbawieniem stanowiska włącznie oraz przebieg pracy wpływa na wyniki kolejnych konkursów na stanowisko dyrektora.

Jest to typowe zarządzanie strachem, które zaowocuje pozbyciem się ze szkół dyrektorów i nauczycieli niewygodnych, nielubianych przez władze aktualnie rządzącej partii, spowoduje sprowadzenie kadry kierowniczej oświaty do roli zastraszonych, posłusznych wykonawców. Nikt kreatywny, odważny, z zasadami nie przyjmie takiego stanowiska pracy.

Przypomina to złe czasy nomenklatury partyjnej z okresu PRL, gdzie bez akceptacji partii nie można było zostać (i pozostać) dyrektorem szkoły.

Pozostaje niezrozumiałym jakikolwiek inny cel takiego projektu "prawa", poza przejęciem niepodzielnej władzy nad oświatą, bez wpływu samorządów, rodziców, nauczycieli, organizacji lokalnych.


Stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej (8.07.2021)

Pobierz całe stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej (PDF)
 


Stanowisko Stowarzyszenia Dyrektorów Wrocławskich Szkół Podstawowych (15.07.2021)

Pobierz całe stanowisko STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW
WROCŁAWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (PDF)

 


<<< powrót do strony głównej OSKKO